top of page

SÖZLEŞMELER

Ofis alanı

KURULUŞ SÖZLEŞMELERİ

Etkin bir işbirliği... Eğer işinizi ortaklarla yahut yatırımcılarla birlikte yürütüyorsanız, bu ilişkiyi iyi hazırlanmış sözleşmelerle sağlam bir temelde bina etmeniz gerekir. 

Ortaklık Sözleşmesi / Limited Şirket Ana Sözleşmesi / A.Ş. Esas Sözleşmesi

 

İş ortaklarınızla yazılı bir sözleşme yapın. Girişiminizle ilgili mülkiyet, yönetim ve benzeri önemli hususlara ilişkin detayları belirleyin.

Employee Equity Grants and Stock Options

Çalışanlarınızı, belli bir çalışma süresinin ardından pay vermeyi garanti ederek teşvik edin. Bu tip ilişkileri nasıl kurgulayacağınızla ilgili sözleşmeler yukarıda belirtilmiştir. 

Yatırım Sözleşmesi

Eğer işiniz için nakdi yatırım alıyorsanız, yatırım bedelleri, hisse tipleri, yatırımcı hakları ve diğer önemli hususları tespit eden ek sözleşmelere ihtiyaç duyarsınız.

Dergiler Yığın

GÜNDELİK SÖZLEŞME TASLAKLARI

Girişimler gün içinde sıklıkla; müşterileri, çalışanları ve diğer hukuki işlemleri için kullanabilecekleri aynı tipte sözleşmelere tekrar ve tekrar ihtiyaç duyarlar. Süratli bir operasyon için İşinizin münhasır ihtiyaçlarına cevap veren ve iyi hazırlanmış sözleşmeleri elinizin altında bulundurmanız gerekir. Yaygın kullanılan taslaklar şu şekildedir: 

Çerçeve Hizmet Sözleşmeleri

Müşterileriniz için; hizmetlere, ücretlere, sürelere, sorumluluğun sınırına ve diğer önemli hususlara ilişkin hususları özetlediğiniz kullanıma hazır çerçeve sözleşmelere sahip olun. 

İş / Bağımsız Hizmet Sözleşmeleri 

Çalışanlarınız ve bağımsız çalışanlarla olan iş ilişkinizi ücret, fikri mülkiyet, gizlilik vb. hususlar ekseninde tanımlayın.

Kullanım Koşulları / Gizlilik Politikası

Müşterilerinizle bir websitesi, mobil uygulama ya da yazılım üzerinden kullanıcı temelli online ilişkiler kuruyorsanız; onlarla olan temasınızı düzenleyen kullanım koşullarını ve gizlilik politikanızı hazırlamanız gerekir. 

Distribütörlük Sözleşmesi 

Bayileriniz ve iş ortaklarınızla olan distribütörlük ilişkinizi sipariş, nakliyat, münhasırlık vb. hususlar ekseninde tanımlayın.

Lisanslama Sözleşmesi  

Özelleştirilmiş bir lisanslama sözleşmesi ile fikri mülkiyetiniz altındaki varlıkları kazanca dönüştürün.

Gizlilik Sözleşmesi 

Çalışanlarınız ve iş ortaklarınızla paylaştığınız ticari sırları ve gizli bilgileri koruyun. 

Bir Drone Uçan

SÖZLEŞME İNCELEMELERİ​

Bir girişimci olarak; bayiler, ortaklar, çalışanlar ile diğer kişi ve kurumlardan kaynaklı pek çok sayıda sözleşme ile karşı karşıya gelirsiniz. Sözleşmeleri imzalamadan önce hüküm ve koşulları tam olarak anlamanız hayatidir. Bu nedenle sözleşmelerinizin incelenmesinde, sorgulamaya açık hükümlerin tespitinde ve müzakere görüşmelerinde profesyonel destek almanız çok önemlidir.

bottom of page