top of page

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

UYUŞMAZLIKLAR HER ZAMAN OLUR

Yeşil Daktilo

MÜZAKERE, TALEP MEKTUBU & İHTARNAMELER

Avukatınız; karşılaştığınız uyuşmazlıklarda, sahip olduğunuz bütün hak ve yetkileri  kullanarak hukuki yardımda bulunabilir. Karşı taraf ile uzlaşılarak bir çözüme gidilmesi bazı hallerde en iyi yol olabilir. Ancak müzakere çabalarınızın sonuç vermediği kimi zamanlarda da avukatınız tarafından gönderilen bir talep mektubu ya da ihtarname karşı tarafın konuyu daha ciddiye almasını ve belki de sorunun çözülmesini sağlayabilir. 

Vintage Klavye

DAVA

Eğer dostane bir çözüme ulaşılamıyorsa uyuşmazlığı klasik anlamda bir dava ile çözmek isteyebilirsiniz. Dava süreçleri uzun ve pahalı olsa da bazı durumlarda sonuç almak için gerekli olur. Bu gibi hallerde donanımlı bir avukatın danışmanlığını almak ve davada avukatla temsil edilmeniz uyuşmazlığın geleceği ile ilgili çok hayati bir rol oynar.

bottom of page